Belangrijke mededelingen aan de leden    (geplaatst op 28/09/2018)

*   De lidkaarten van 2019 zullen beschikbaar zijn vanaf de vergadering van november. De lidkaart van 2018 blijft geldig tot 28/02/2019. Vanaf 2019 komt daar verandering in en gaat men werken per kalenderjaar.De lidkaarten van 2019 zullen dus geldig zijn tot 31/12/2019. Vanaf volgend jaar is het dus noodzakelijk  je lidmaatschap te vernieuwen uiterlijk tegen 31/12/xxxx zoniet ben je géén lid meer verzekerd op de wandelingen. Bij onze club blijft het lidgeld  ongewijzigd  ( € 13,00 voor het eerste lid van een gezin, € 12,00 voor de andere leden).

*   Zoals vorig jaar worden samen met de lidkaarten ook de formulieren voor de ziekenfondsen afgeleverd. Het jaartal ( 2019) en de naam van de secretaris zal          nu geprint zijn. Opgelet: dit document kan pas vanaf 01/01/2019 afgegeven worden bij de mutualiteit.

*   Vanaf de vergadering van november zal ook de nieuwe Walking van 2019 beschikbaar zijn – prijs € 8.00

*    Leden die 1000 tochten, 20.000 km of een veelvoud ervan afgelegd hebben en die willen gehuldigd worden door de federatie moeten dit uiterlijk tegen eind            november aan de secretaris melden.

*    Van 01/10/2018 tot 05/10/2018 wordt het ledenbestand in het clubportaal geblokkeerd en kunnen er door de clubs geen wijzigingen aangebracht worden.

*    Vanaf 2019 wordt op alle wandelingen verplicht gescand. De leden krijgen enkel nog een controlekaart ( geen inschrijfkaart meer).

*     In 2019 bepalen de clubs vrij het inschrijfgeld van hun wandelingen.

*    Gezellig samenzijn 2019 : 03/02/2019 in de Hophoeve, Brusselbaan 82  Hekelgem 

*    Inschrijvingen voor het  weekend 2019 in Althenahr worden afgesloten op 30/09/2018. Het bestuur gaat ter plaatse op verkenning van 2 tot 5 oktober.