Onze sportverzekering

Deze verzekering omvat lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid.

Als lid van Wandelsport Vlaanderen vzw is men verzekerd:

          *     Als men individueel wandelt, 24/24 en 7/7 voor zowel binnen- als buitenland.
          *     Op een georganiseerde tocht( tocht die opgenomen is in de ( online) wandelkalender van Wandelsport Vlaanderen  vzw)  op weg van en naar de wandeltocht
          *     Tijdens een georganiseerde wandeltocht van Wandelsport Vlaanderen vzw mits men in het bezit is van een geldig inschrijfbewijs.
          *     De verzekering geldt ook voor leden die deelnemen aan een nevenactiviteit zoals een occasionele fietstocht,een BBQ,……. met uitzondering van een hoog risico-sport
          *     Brilschade ( enkel voor leden ) wordt verzekerd als er ook lichamelijk letsel is.
          *     Hartfalen bij een wandelongeval is enkel verzekerd bij leden.
                 Rechtsbijstand ( enkel voor leden) : ter verdedging bij schade aan derden, niet bij invorderingen ( vergoeding te bekomen voor schade  opgelopen door een verzekerde).                          

Wat te doen bij een wandelongeval?

     1. Tijdens een georganiseerde tocht.

          *     De organiserende club overhandigt  het slachtoffer een medisch attest.
          *     Als men met de ziekenwagen dient vervoerd te worden de spoeddienst op de hoogte brengen dat het om een sportongeval gaat. Men krijgt dan de juiste formulieren .In dit geval dient het medisch attest nadien niet meer ingevuld.
          *     Slachtoffer vraagt aan zijn/haar eigen club een ongevalsaangifte. Dit is een dynamische pdf die door het slachtoffer kan ingevuld en .  doorgestuurd worden. Bij de aangifte kan het medisch attest toegevoegd wordenbij de mail. Deze dynamische aangifte is ook te vinden op deze pagina. Als het slachtoffer niet in staat is dit document online in te vullen kan hij/zij hulp vragen aan de club waarbij hij/zij is aangesloten.                      

Wandelverzekering
Hoe regelen we dat in onze club: blanco medisch attest tijdens georganiseerde wandeling vragen aan de club Blanco attest (deel C) ook op deze pagina te downloaden Ongevalsaangifte ( deel A) kan je bekomen op het secretariaat, op de website van WSVL of hier op deze pagina. Het document kan je online invullen. Indien er moeilijkheden zijn bij het invullen van het document contacteer ons secretariaat

     2. Buiten een georganiseerde tocht ( enkel voor leden!).

                De documenten opvragen bij zijn/haar club

     

     Vind hier de ongevalsaangifte en een blanco medisch attest