Verzekeringen

De nieuwe wandelfederatie heeft haar verzekeringen niet langer bij Ethias. De verzekeringen van de federatie zijn nu afgesloten bij ” ARENA”, Tweekerkenstraat 14 te  1000 Brussel.

Zoals vroeger omvat de polis 2 luiken; enerzijds de burgerlijke aansprakelijkheid en anderzijds een verzekering tegen lichamelijke ongevallen.

Wat te doen bij een ongeval?

–     U laat de club waar u wandelt een aangifteformulier invullen.

–     Met dit formulier gaat u naar de dokter of het ziekenhuis.

–     Dit formulier stuurt u samen met eventuele andere documenten ( onkostennota’s ….) op naar Wandelsport Vlaanderen,            Industrielaan 11 bus 3 te 9999 Maldegem, die het zal doorsturen naar Arena.

–     Na ontvangst zendt Arena u binnen de 5 dagen een ontvangstmelding met een dossiernummer en alle nodige info.

–     Alle onkostennota’s en nadere documenten in verband met het ongeval dient u nadien door te sturen naar Arena.

–     Op basis van het volledige dossier zal Arena nadien overgaan tot de uitbetaling.

Belangrijke, bijkomende info wordt eventueel later medegedeeld.