Geschiedenis

 

Geschiedenis van onze ” Wandelclub De Pajotten – Hekelgem” vzw

 

Onze wandelclub werd opgericht eind 1973 met als voorzitter Leo De Ryck tot 1979

Een nieuwe voorzitter, Luc Pauwels, zou het voorzitterschap op zich nemen tot 1982 en vanaf dan zou Paul De Roy het roer in handen nemen tot eind 2014. Toen Paul zich terug trok uit het bestuur nam  Jonny Van Geert ( een Pajot uit de eerste linie ) deze taak op zich en dit tot 01 januari 2020. Sindsdien heeft Patrick De Schrijver het voorzitterschap op zich genomen.

De naam “ De Pajotten “ kwam tot stand omdat in het prille begin vooral het Pajottenland werd bewandeld. Dit is de streek tussen Brussel, Edingen, Ninove en Asse.

Naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de zandtapijten en het zestig jaar snijbloementeelt  kwam op Sinksen 1974 de  1steSinksenmars tot stand.

Ongeveer 500 deelnemers geëscorteerd door  Cavalerie van de Rijkswacht trokken door het mooie Pajottenland.  Het programma van de feestelijkheden zag er toen ongeveer zo uit.

 

Hieronder een kopie van een wandelbrevet uitgereikt ter gelegenheid van de Sinksenmars in 1976.

In maart 1983 vond men dat de leden beter moesten worden geïnformeerd en werd een  clubblad opgesteld dat om de 2 maanden zou verschijnen.

Eén van de hoogtepunten in de geschiedenis van de  club was het inrichten van de Nationale Wandeldag waaraan liefst 10541 deelnemers aan de inschrijvingstafel passeerden.

Het werd een grote dag voor een kleine wandelclub.

Er werden niet minder dan 6500 broodjes belegd, 2500 hotdogs, 1000 liter soep en 4000 liter koffie werden op korte tijd klaargemaakt. Buiten de nodige frisdranken werd er 1000 liter abdijbier geleverd en 4000 stoelen met 1000 tafels werden klaargezet om hongerige en dorstige wandelaars even rust te gunnen.

Zelfs het Kabinet van de Koning bezorgde onze club een aandenken voor de geleverde inspanningen

Maar de tijd staat niet stil en zo mochten we dit jaar ons 40 jarig bestaan vieren met een deelnemersaantal dat de 5000 ruim overschreed.

Ook heden  zijn we nog steeds een club met ambitie. Jaarlijks organiseren we een viertal wandelevenementen , maken busreizen, hebben een ledenfeest, een etentje voor de medewerkers, een jaarlijks wandelweekend in het buitenland  en   nemen wekelijks met tientallen Pajotten deel aan wandelorganisaties ingericht  door andere clubs over het ganse land .

Over “Wandelclub de Pajotten” moet men alleen maar onthouden dat het een club van vrienden is, die gaarne prat gaan op hun mooie streek, het golvend en deinend Pajottenland, vereeuwigd in de meesterwerken van Pieter Breughel en enig mooi bezongen in de gedichten van de Brabantse leeuwerik Pol De Mont.